I Store Rosenbusk anbefaler vi at du så vidt muligt følger nedenstående anbefalinger:

  • Betaler du med Mobilepay, behøves du IKKE udfylde et fiskekort.
    • Der kan betales direkte fra forsiden ved at klikke på linket for det du vil købe.
  • Betaler du med kontanter, bedes du udfylde et fiskekort. Der er naturligvis håndsprit ved betalingsstedet.
  • Hold venligst minimum 1 meters afstand til de øvrige gæster.
  • Brug din sunde fornuft når du bevæger dig rundt om søen.
  • Myndighedernes regler vedrørende put and take søer ses nedenfor.

Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Almindelige besøg ved en put and take sø er derfor lovlige – som udgangspunkt også hvis der er flere end 10 personer til stede.

Hvis der afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take sø, fx et arrangement, hvor flere end 10 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved en put and take sø, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres dog til, at alle så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.