• Ingen adgang på området udenfor åbningstiderne.
 • All færdsel ved søen er på eget ansvar.
 • Betaling:
  SKAL ske før fiskeriet startes.
  Udfyld IKKE fiskekort ved Mobilepay betaling, din overførsel er dit fiskekort.
  Udfyld KUN fiskekort ved kontant betaling.
  Mobilepay eller fiskekort er personligt og skal forevises på forlangende.
 • Fiskeri:
  Maks. 8 fisk pr. gyldigt fiskekort (ikke årskort)
  Alle fangster er personlige, kan ikke deles med andre og skal være synlige.
  Fiskeri uden gyldigt fiskekort pålægges en afgift på 1000,- der betales på stedet, plus 75,- pr. kg. fisk der er fanget – ellers politianmeldes.
  Der må fiskes kun med én stang pr. fiskekort.
  Der må kun fanges det antal fisk der er betalt for, ellers indløses nyt fiskekort.
  Rykfiskeri og lignende er IKKE tilladt, det resulterer i bortvisning og evt. karantæne.
  Alle andre arter end ørreder og skaller skal genudsættes.
 • Oprydning:
  Du rydder naturligvis op efter dig selv, der er skraldespande på hele området.
  Smid ikke kroge, linestumper eller andre former for affald på jorden.
  Der må ikke renses fisk i eller ved søen.
  Brug skraldespandene – tænk på de vilde dyr og dine medfiskere.

  • Natursvin vil blive bortvist.
 • Bål eller andre former for åben ild er ikke tilladt.
 • Hunde SKAL skal holdes i snor og hunde ved søen er på eget ansvar. Der kan ligge kroge og andet som din hund kan få i poterne.